تماس

تبريز خيابان هفده شهريور - روبروی بانک ایران زمین - جنب رادیولوژی دکتر بابالو - پلاک 28 - طبقه 3
04135551550
info@drkashefimehr.ir
تماس با دکتر کاشفی مهر
از طریق فرم زیر می توانید با دکتر در تماس باشید. در 24 ساعت آینده حتما با شما تماس می گیریم.