چرا مردم ايمپلنت دندان را انتخاب ميكنند ؟

-مزایای داشتن ایمپلنت دندانی چیست؟

ایمپلنتهای دندانی جایگزین مناسبی هستند برای : -کسانی که با دندان مصنوعی متحرک نمی توانند عمل جویدن را براحتی انجام دهند . -کسانی که دندانهای خود را از دست داده اند و نمی خواهند دندان مصنوعی متحرک داشته باشند. -کسانی که احتیاج به بریج (پروتز ثابت) دارند ولی نمی خواهند دندان های سالم مجاور جای خالی دندان از دست رفته شان آسیب ببیند یا تراشیده شود . -کسانی که تمایل به داشتن دندانهایی بامشابهت خیلی نزدیک به دندانهای طبیعی دارند .