واحد زیبایی

واحد زیبایی

همکاران واحد زیبایی
احمد پیرزاده

احمد پیرزاده

امین نوری زاده

امین نوری زاده

مهدی دانشپوی

مهدی دانشپوی

رومینا اللهیاری

رومینا اللهیاری

مونا غلامی

مونا غلامی

خدمات و ویژگی های واحد زیبایی
متخصص ترمیم و زیبایی
ارمغان لبخندی سالم و زیبا
متخصص معالجه ی ریشه
پایان درد دندان برای همیشه
متخصص جراحی لثه
جراحی های پیشرفته
متخصص ارتودنسی
دندان های مرتب و کارآمد
خدمات متمایز
تضمین درمان ، ثبت ماندگار اطلاعات درمانی بصورت الکترونیک ، پشتبانی مستمر توسط واحد ارتباط با بیماران ، سرویس های رفاهی متفاوت و هر آنچه که از یک محیط درمانی متفاوت و درمانی با کیفیت انتظار دارید