بیماری لثه {پریودنتال}

بیماری لثه یک بیماری التهابی است . به این معنی که در اغلب موارد ،لثه سالم (۱) در اثر عدم رعایت بهداشت دهان و یا درمان های ناصحیح قبلی دچار التهاب (۲) می گردد که اصطلاحا به آن ژنژویت گفته می شود .
با پیشرفت بیماری و گسترش التهاب از لثه به سایر بافت های نگهدارنده دندان ،تحلیل اولیه استخوان (۳) یا پریودنتیت اولیه رخ می دهد .  در صورت عدم درمان ،تخریب شدید استخوان نگهدارنده دندان (۴)  ونهایتا لقی آن عارض خواهد شد.